Category: Uncategorized

Hình ảnh dự án Căn hộ Vincity Đan Phượng

Thông tin Căn hộ Vincity Đan Phượng

Căn hộ Vincity Đan Phượng – thông tin dự kiến Khu đô thị Đan Phượng Với quy hô hơn 100ha được quy hoạch trở thành một khu tổ hợp chức năng xanh . Với sức …

Vị trí Vincity Đan Phượng

Vị trí Vincity Đan Phượng – Ngoại ô Hà Nội Đây là dự án lớn nhất của của thương hiệu “Vincity” được Vingroup triển khai ở Hà nội. Được quy hoạch trở thành 1 Khu …